Revista de l'Alguer, Vol. 8, Núm. 8 (1997)

Vita e imprese di Geronimo Ferret. Un soldalo algherese al servizio del Re di Spagna

Francesco Manconi

Resum


El contingut d’aquest assaig està relacionat amb la descoberta, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, d’uns documents relatius a Don Hieroni Ferret, inclós el "curriculum vitae" amb el qual el militar alguerès, a raó de la seva fidelitat i dels serveis oferts a la causa reial, fa instància perquè li vengui atorgat el grau nobiliari corresponent. El fet curiós és que el mateix Ferret postula el mateix estatus nobiliari per a dos dels seu s nebots Francesc i Gaví —aquests també militars, però amb un escàs "currículum vitae". L’autobiografia del Capità Don Hieroni Ferret és de debò molt interessant car ofereix una visió totalment inèdita d’un personatge que a l’aventura militar va dedicar tota la vida no sense haver acumulat moltes riqueses. L’extravagant personatge, tanmateix, a punt de morir va ser molt generós amb els pobres i els orfes de la seva ciutat; gràcies a ell els jesuïtes van poder dur a terme l’edificació de llur "Col·legi" i de l’annexa Església de Sant Miquel" on el mateix personatge va tenir sepultura. Una destacada i original làpida mortuòria, en marbre policrom, recorda a l’esdevenidor.


Text complet: PDF