HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Polítiques editorials

Objectius i temàtica

La revista Recursos de física, editada per la Societat Catalana de Física, és una revista digital, de divulgació pedagògica, en l’àmbit de  l’ensenyament de la física i dirigida principalment al professorat d’aquesta matèria. El seu objectiu és fer difusió dels recursos pedagògics que el professorat fa servir realment en els centres d’ensenyament i en l’àmbit de la física, fer de pont i compartir recursos  entre l’ensenyament secundari i els primers cursos universitaris pel que fa a l’ensenyament de la física. Per això és demana que els articles tinguin un format i un nivell determinats (guia del professorat, fitxa per l’alumne, solucions) que permeti la seva reproductibilitat com a recurs. El seu caràcter digital permet que els recursos utilitzin  i presentin  eines en xarxa (programes, miniaplicacions, simulacions, vídeos...).

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes

Editorial

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Problemes d'aquí i d'allà

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a casa (ESO)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a l'aula (Batxillerat)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

El racó obscur

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a casa (Batxillerat)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a l'aula (ESO)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Per a saber-ne més

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Experiments de la iaia

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Per saber-ne més

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a casa (batx.)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a l'aula (batx.)

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Recursos per a treballs de recerca

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Problemes empaquetats

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Altres Articles

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Articles2

Desactivat Trameses obertes Activat Indexats Desactivat Revisats per persones expertes

Altres

Activat Trameses obertes Activat Indexats Activat Revisats per persones expertes
 

Política d’accés lliure

Aquesta revista proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 


 
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 2.5 Espanya de Creative Commons

Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya, XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

ISSN: 1988-7930 (edició electrònica) DL: B-31773-2012

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària

Adreça postal:

Redacció Recursos de física  (X.Jaén)
Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Diagonal, 647 planta 11
08028 Barcelona
Catalonia - Spain
AE: redaccio@rrfisica.cat
TF:  934 015 935
FAX: 934 011 839
Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat