HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Contacte de la revista

Contacte principal

Xavier Jaén
Director
ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya(UPC)
Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Diagonal, 647 planta 11
08028 Barcelona
Catalonia - Spain
Telèfon:  934 015 935
Fax: 934 011 839
Adreça electrònica: redaccio@rrfisica.cat

Suport tècnic

Leda Xhelo Çomo
Telèfon: 934 438 475
Adreça electrònica: exhelo@iec.cat 
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 2.5 Espanya de Creative Commons

Treballem conjuntament : Societat Catalana de Física, Associació de Professores i Professors de Física i Química de Catalunya, XTEC, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona

ISSN: 1988-7930 (edició electrònica) DL: B-31773-2012

Recursos de Física col·labora amb la baldufa i també amb ciències Revista del Professorat de Ciències de Primària i Secundària

Adreça postal:

Redacció Recursos de física  (X.Jaén)
Dept. Física i Enginyeria Nuclear
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Diagonal, 647 planta 11
08028 Barcelona
Catalonia - Spain
AE: redaccio@rrfisica.cat
TF:  934 015 935
FAX: 934 011 839
Adreça a la xarxa: www.RRFisica.cat