HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

19 : 2018

Sumari

Estudis

El pacto de convivença o mitja guadanyeria. Era meija guadanheria
Guillem Izquierdo Grau 11-33
Conflictes amb la llegítima: preterició i desheretament
Joan-Maria Raduà Hostench 35-70
La modernización de la compraventa: el libro VI del código civil de Catalunya y la propuesta de anteproyecto de ley de modificación del código civil en materia de compraventa
Beatriz Gregoraci 71-111
Els drets successoris abintestats del cònjuge vidu i el convivent en parella estable en el codi civil de Catalunya. Referència especial al nou dret de commutació de l'article 442-5.1 del codi civil de Catalunya i el seu accés al registre de la Propietat
Ramon Pratdesaba Ricart 113-126

Jurisprudència i resolucions

Recull de jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Adrian Di Pizzo Chiacchio 129-138
Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Rosa Barceló Compte 139-156
Compravenda de consum versus compravenda entre particulars: qualificació com a venedor de l'intermediari que actua per encàrrec d'un particular (comentari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de novembre de 2016)
Elena Palomares Balaguer 157-171
Extinció de l'obligació de prestar aliments al fill major d'edat per absència de relació personal amb el progenitor alimentant: interpretació restrictiva. Comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 2 de març de 2017 (RJ/2017/1448)
Isabel Viola Demestre 173-188

Miscel·lània

Crònica del Congrés Internacional "La llibertat de testar i els seus límits"
Alba Valderrey Fernández, Carlemany Planella Torrelles 191-196
Revolució digital: el futur del dret privat europeu a debat
Francesc Fradera 197-203
Ressenya de la jornada sobre aspectes registrals del llibre sisè del codi civil de Catalunya
Alisa Salajan 204-207
Ressenya del seminari "La cessió de crèdits hipotecaris. Especial incidència del nou article 569-28.2 del codi civil de Catalunya sobre la seva inscripció i execució"
Alisa Salajan 208-210
Ressenya de la Jornada "El reglament (UE) 650/2012: després dels seus primers anys d'aplicació, què preocupa els operadors jurídics?"
Antoni Vaquer Aloy 211-214

Recensions

Andrea Barenghi, Diritto dei consumatori, milanofiori assago, Cedam-Wolters Kluwer, 2017, 611 p.
Antoni Vaquer Aloy 217-219
Susana Navas Navarro (dir.), Inteligencia artificial. Tecnología. Derecho. València, Tirant lo Blanch, 2017. 314 p.
Ramon M. Romeu Cònsul 220-223
Elena Lauroba Lacasa (dir.) i Jaume Tarabal Bosch (coord.). El derecho de propiedad en la construcción del derecho privado europeo,, Valencia, Tirant lo Blanch, 2018, 558 p.
Ana Giménez Costa 224-228
Marina Castells i Marquès, Pactos amistosos en caso de ruptura de la pareja, Madrid, Editorial Reus, 2018, 288 p.
Lídia Arnau Raventós 229-230Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

 

ISSN: 2013-9993 (ed. electrònica); 1695-5633 (ed. impresa).

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: RACO, DIALNET