HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 15-2 : desembre 2015

Sumari

Articles

Anna Casanovas Mussons. In Memoriam Text complet
Susana Navas i Navarro 7

Estudis

El Reglament 650/2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l'execució de les resolucions, a l'acceptació de les resolucions, a l'acceptació i l'execució dels documents públics en matèria de successions mortis causa i a la creació d'un certificat successori europeu Text complet
Rafael Arenas García 11-65
La Llei 4/2012, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya Text complet
Lluís Caballol i Angelats 67-105
Unions estables de parella i darrers pronunciaments del Tribunal Constitucional Text complet
Alejandra de Lama Aymà 107-122
El Concepte de testament merament revocatori Text complet
Sandra Camacho Clavijo 123-142
Interessos de demora i altres possibles clàusules abusives: impossibilitat de moderar-los si són declarats abusius Text complet
Ángel Serrano de Nicolás 143-155
Els Drets reals d'adquisició voluntària en el codi civil de Catalunya Text complet
Joan-Maria Raduà Hostench 157-187
La Modificació de la Llei de la propietat intel·lectual per la Llei 21/2014, de 4 de novembre: una reforma sense vocació de futur Text complet
Santiago Robert Guillén 189-201
L'Absència de vincle biològic en la paternitat determinada legalment: conseqüències jurídiques Text complet
Marina Castells i Marquès 203-220

Jurisprudència i resolucions

La Disposició dels béns fideïcomesos i el registre de la propietat a propòsit de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 12 de juny de 2014 Text complet
Paloma de Barrón Arniches 223-233
La Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 13 de maig de 2014 (C-131/12, Google versus AEPD): la configuració jurídica del dret a l'oblit com a dret de cancel·lació i oposició al tractament de dades Text complet
Sandra Camacho Clavijo 235-245
Dret de transmissió versus substitució preventiva de residu. Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18 de setembre de 2014 Text complet
Maria Planas Ballvé 247-254
Breu comentari de la sentència del Tribunal Suprem de 30 de juny de 2014, relativa a la possibilitat d'adaptació dels termes contractuals en cas d'excessiva onerositat sobrevinguda dels contracte. La clàusula rebus sic stantibus Text complet
Iván Mateo Borge, Ramon M. Romeu Cònsul 255-263

Recensions

Antoni Vaquer Aloy i Raquel Domingo Martínez, El seguro de renta vitalicia y la herencia, Barcelona, Atelier, 2015, ISBN 978-84-15690-70-2, 131 p. Text complet
Sandra Camacho Clavijo 267-272
Cristina Guilarte Marín-Calero, La Concreción del interés del menor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, València, Tirant lo Blanch, 2014, 139 p. Text complet
Marina Castells i Marquès 269-272

Miscel·lània

Divuitenes Jornades del Dret català a Tossa: el llibre sisè del codi civil de Catalunya. Anàlisi de l'avantprojecte de llei Text complet
Ariadna Aguilera Rull 275-280Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

 

ISSN: 2013-9993 (ed. electrònica); 1695-5633 (ed. impresa).

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: RACO, DIALNET