HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 13 (2013)

Sumari

Estudis

Llegats excessius: apunts a l'article 427-39 del codi civil de Catalunya
Lídia Arnau Raventós 9-28
Aspectes processals de la mesura cautelar de l'anotació preventiva del llegat
Santiago Orriols Garcia 29-61
La Divisió de la cosa comuna. El nou règim legal establert en el codi civil de Catalunya i la seva aplicació judicial
Joan-Maria Raduà Hostench 63-97
Aliments entre parents: novetats del codi civil de Catalunya i jurisprudència recent
Jordi Ribot i Igualada 99-118

Jurisprudència i resolucions

Els Interessos de la llegítima. Un pas més en la consolidació de la doctrina jurisprudencial a propòsit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de maig de 2012
Paloma de Barrón Arniches 121-128
Llicència administrativa per a la constitució d'una comunitat en règim de propietat horitzontal (resolució Jus/627/2012, de 24 febrer)
Andrés Miguel Cosials Ubach 129-133
La Inscripció registral d'un edifici en ruïna i la llei 18/2007 (resolució Jus/660/2012, de 24 de febrer)
Andrés Miguel Cosials Ubach 135-138
Repudiació de l'herència per menors d'edat (resolució Jus/628/2012, de 4 d'abril)
Héctor Simón Moreno 139-144

Recensions

Francisco Javier Andrés Santos, Christian Baldus i Helge Dedek (cur.), Vertragstypen in Europa : Historische Entwicklung und europäische Perspektiven, Sellier, Studienstiftung des Deutschen volkes, 2011, 353 p.
Esther Arroyo i Amayuelas 147-150
Antoni Vaquer Aloy, Esteve Bosch Capdevila i María Paz Sánchez González (coord.), Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del marco común de referencia, vol. I i II, Barcelona, Atelier, 2012.
Esther Arroyo i Amayuelas 151-153
Paloma de Barrón Arniches (dir.), Ejercicios de las profesiones liberales y responsabilidad civil, Comares, 2012, 163 p.
Sandra Camacho Clavijo 154-157
Esteve Bosch Capdevila (coord.), Nuevas perspectivas del derecho contractual, Barcelona: Bosch, 2012, 642 p.
Alejandra de Lama Aymà 158-164
Susana Navas Navarro (dir.), Sandra Camacho Clavijo i Alejandra de Lama Aymà (coord.), Iguales y diferentes ante el derecho privado, València, Tirant lo Blach i Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, 937 p.
Ana Giménez Costa 165-167

Miscel·lània

Crònica de les XVI Jornades de l'Associació de Professors de Dret Civil, celebrada a Saragossa els dies 16 i 17 de novembre de 2012
Xavier Cecchini Rosell 171-173
Dissetenes Jornades de Dret Català a Tossa: qüestions actuals del dret català de la persona i de la família
Ana Giménez Costa 174-177
Crònica de la jornada "L'aplicació del dret civil català: a propòsit de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia sobre prescripció", celebrada a la Universitat de Barcelona el 31 de gener de 2013
Cristina Pardo Mayorga 178-180Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

 

ISSN: 2013-9993 (ed. electrònica); 1695-5633 (ed. impresa).

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: RACO, DIALNET