HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 11 (2011)

Sumari

Articles

En record del doctor Carles Maluquer de Motes i Bernet Text complet
Pedro del Pozo Carrascosa 7
Nota de la redacció Text complet
9

Estudis

Feminització: termes, valors i conceptes jurídics (les reformes pendents: dades per a una discurssió) Text complet
M. del Carmen Gete-Alonso i Calera 13-44
Ordenació del marc normatiu del contracte celebrat amb clàusules no negociades indiviualment després del text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries Text complet
Francesca Llodrà Grimalt 45-78
Les Principals novetats de la Llei 5/2009, de 28 d'abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que hagin d'inscriure's en un Registre de la Propietat, Mercantil o de Béns Mobles de Catalunya (DOGC, núm. 5374, de 7 de maig de 2009, i BOE, núm. 122, de 20 de maig de 2009) Text complet
Antoni Cumella Gaminde 79-97
Previsions sobre la cura dels fills a partir del trencament de la convivència (Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família) Text complet
Reyes Barrada Orellana 99-119
Praxis civilis (estudi introductori) Text complet
Jordi Nieva i Fenoll 121-165

Jurisprudència

El Canvi de veïnatge civil per residència: la suspensió del termini de deu anys : veïnatge civil, principi d'unitat familiar i determinació del règim econòmic matrimonial (comentari de la S entència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 1/2009, de 12 de gener) Text complet
M. Esperança Ginebra Molins 169-224
Defecte formal del consentiment del convivent no casat per a la fecundació assistida i acció d'impugnació de la paternitat (comentari de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 44/2008, de 22 de desembre) Text complet
Francisco Rivero Hernández 225-243
L'Atribució conjunta de l'ús de l'habitatge familiar en una situació de crisi matrimonial: comentari a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 18 de gener de 2010 Text complet
Santiago Espiau i Espiau 245-257

Recensions

Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt i Reinhard Zimmermann (editors), Handwörterbuch des Europäischen Privatrechtsz,Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 2 volums, 1.001 pàgines Text complet
Antoni Vaquer Aloy 261-262
Alberto Maria Benedetti, Il diritto privato delle Regioni, Bolonya, Il Mulino, 2008, 310 pàgines Text complet
Esther Arroyo i Amayuelas 263-265
Antonio Fernández de Buján, Derecho privado romano, Madrid, Iustel, 2008, 375 pàgines Text complet
Esther Arroyo i Amayuelas 266-268

Miscel·lània

Tesi doctoral d'Andrés Cosialls Ubach, Régimen jurídico de la propiedad agraria sometida a la PAC Text complet
Paloma de Barrón Arniches 271-274
V Congrés de Dret Civil Català: «El nou dret de la persona i la família a Catalunya» Text complet
Héctor Simón Moreno 275-277Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

 

ISSN: 2013-9993 (ed. electrònica); 1695-5633 (ed. impresa).

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Revista indexada a: RACO, DIALNET