Contributions to Science, Vol 6, No 2 (2010)

Surface electrochemistry and reactivity

Juan M. Feliu, Enrique Herrero

Abstract


Els pilars fonamentals de l’electroquímica de la superfície dels elèctrodes de platí són revisats. Aquests pilars es relacionen primerament amb la topografia de la superfície perquè les correctes respostes electroquímiques de les àmplies terrasses i l’efecte dels esglaons de simetria diferent i dels setis ondulats són importants per a la caracterització in situ. L’adsorció d’anions té també un paper clau en les característiques selectives associades a la topografia de la superfície. Addicionalment, l’adsorció competitiva d’anions i d’altres espècies en solució té unes conseqüències importants en la reactivitat. De la mateixa manera, l’adsorció d’adàtoms és un procés sensible a l’estructura que afecta la composició de la superfície de l’elèctrode. Es poden considerar dos casos segons si l’adàtom pot formar una capa estable o més en la regió de potencial usualment enregistrada. En el cas de més d’una capa, els resultats es poden comparar amb els elèctrodes monocristal·lins corresponents, i s’obre així la possibilitat de relacionar el comportament característic d’ambdós sistemes.

Full Text: PDF

Creative Commons License

This work, unless the contrary is indicated in the text, the photographs or in other illustrations, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. You are free to share, copy, distribute and transmit the work provided that the author is credited and reuse of the material is restricted to non-commercial purposes only and that no derivative works are created from the original material.

ISSN: 2013-410X (electronic edition); 1575-6343 (print edition)