Catalan Historical Review, No 11 (2018)

La narrativa catalana al segle xv

Antoni Ferrando

Abstract


La narrativa catalana del segle xv s’emmarca en un context d’expansió de la Corona d’Aragó per la Mediterrània, de trasllat a València de la capitalitat cultural de la Corona, de crisi dels valors dominants medievals, de consolidació d’una economia monetària i de fecunds contactes de la cultura catalana amb Castella, França, Borgonya i, sobretot, amb Itàlia. Ho il·lustren molt bé les cinc narracions més importants: la Història de Jacob Xalabín, que remet a l’Imperi otomà; Curial e Güelfa, que té com a escenaris Itàlia, França, l’Imperi germànic i el nord d’Àfrica; Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, que se centra en Anglaterra, el Mediterrani oriental i el nord d’Àfrica; l’Espill, de Jaume Roig, que fa viatjar el seu protagonista per Catalunya, França, Castella i Galícia, i la Vita Christi, de sor Isabel de Villena, que situa la vida de Jesús en un ambient cortesà.

Full Text: PDF

INDEXED IN

ERIH PLUS · DOAJ · DIALNET · IBZ Online · InDICEs-CSIC · ISOC · LATINDEX Rebiun · RACO · Redib · Regesta Imperii · Scimago · Scopus

 

Creative Commons License


This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.

ISSN: 2013-4088 (electronic edition); 2013-407X (print edition)