Catalan Historical Review, No 10 (2017)

Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències immediates (1230-1245)

Antoni Riera

Abstract


La conquesta feudal de Mallorca va ser una empresa tècnicament complexa i econòmicament costosa. Fou el resultat d’una acció conjunta de la monarquia, la noblesa i la burgesia catalanes i de cavallers i peons aragonesos i d’altres territoris de la Mediterrània occidental. El participants, un cop conquerida l’illa, van rebre una part del botí i dels béns immobles directament proporcional a la seva aportació a la host, cosa que va provocar tres repartiments territorials. Gairebé tots els grans porcioners van repartir les terres que havien rebut en alou entre cavallers i pagesos, mitjançant concessions en feu i en emfiteusi, respectivament. Entre els primers pobladors de Mallorca preponderaren també els catalans.

Full Text: PDF

INDEXED IN

ERIH PLUS · DOAJ · DIALNET · IBZ Online · InDICEs-CSIC · ISOC · LATINDEX Rebiun · RACO · Redib · Regesta Imperii · Scimago · Scopus

 

Creative Commons License


This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.

ISSN: 2013-4088 (electronic edition); 2013-407X (print edition)