Catalan Historical Review, No 10 (2017)

Els repartiments feudals de Mallorca i les seves conseqüències immediates (1230-1245)

Antoni Riera

Abstract


La conquesta feudal de Mallorca va ser una empresa tècnicament complexa i econòmicament costosa. Fou el resultat d’una acció conjunta de la monarquia, la noblesa i la burgesia catalanes i de cavallers i peons aragonesos i d’altres territoris de la Mediterrània occidental. El participants, un cop conquerida l’illa, van rebre una part del botí i dels béns immobles directament proporcional a la seva aportació a la host, cosa que va provocar tres repartiments territorials. Gairebé tots els grans porcioners van repartir les terres que havien rebut en alou entre cavallers i pagesos, mitjançant concessions en feu i en emfiteusi, respectivament. Entre els primers pobladors de Mallorca preponderaren també els catalans.

Full Text: PDF

Creative Commons License

This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.