Catalan Historical Review, No 8 (2015)

La pintura gòtica als països de parla catalana entre els segles XIV i XV

Rosa Alcoy

Abstract


La pintura gòtica als països de parla catalana va evolucionar sobre el dens teixit deixat per l’art del segle xiii, que havia anat fonent les seves herències bizantines. Arribats al 1300, la superació del model bizantí és un fet, el mural continua essent la tècnica primordial i la pintura sobre taula i la miniatura comencen a guanyar terreny. Sobre la magnífica base dels temps de Jaume II, el segon quart del segle xiv esdevé una època daurada per al gòtic català i un període de fonamentació de la tradició pictòrica posterior. El taller de Ferrer
Bassa, coneixedor de la cultura de Giotto i dels seus companys toscans, rep els encàrrecs de la cort, mentre que al regne de Mallorca l’art conreat a Pisa i Siena és interpretat per diversos tallers de gran interès. El perfil italianitzant de la pintura es manté després de la Pesta Negra (1348), per més que pintors com Destorrents, els germans Serra, Valldebr iga o Llorenç Saragossa se’n replantegin nombrosos aspectes. Ja dins les darreres dècades del segle xiv creixen les expectatives dels tallers locals i es multipliquen els centres que
poden generar una pintura de qualitat. Barcelona, amb Lluís Borrassà, Guerau Gener, Joan Mates o Jaume Cabrera, continuarà destacant, però perdrà l’hegemonia, mentre que València congrega una sèrie indiscutible de primeres figures: Pere Nicolau, Gherardo Starnina, Marçal de Sax, els Gonçal Peris, Miquel Alcanyís o Jaume Mateu, que donen rellevància al gòtic internacional, sostingut també per les escoles i tallers de Castelló, Morella, Tortosa, Tarragona, Lleida, Girona, Perpinyà o Mallorca. A partir de les darreres i més significatives aportacions al tema, aquest article revisa la pintura més notòria d’un període molt creatiu, que ens durà del 1300 a les primeres dècades del segle xv.

Full Text: PDF

INDEXED IN

ERIH PLUS · DOAJ · DIALNET · IBZ Online · InDICEs-CSIC · ISOC · LATINDEX Rebiun · RACO · Redib · Regesta Imperii · Scimago · Scopus

 

Creative Commons License


This work is subject to a Recognition - Non Commercial - Without derivative works Creative Commons 3.0 Spain license, unless the text, pictures or other illustrations indicate the contrary. License's full text can be read at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Readers can reproduce, distribute and communicate the work as long as its authorship and publishing institution are recognized and also if this does not entail commercial use or derivative work.

ISSN: 2013-4088 (electronic edition); 2013-407X (print edition)