HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d’usuari i una contrasenya per a Anuari de la Societat Catalana d'Economia?
Vés a l’inici de la sessió

Necessiteu un nom d’usuari i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per a poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Indicacions per a l’autor/a

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS PER A L’EDICIÓ


1. Els articles s’han de redactar en català preferiblement i s’han de presentar en suport de paper i en disquet o CD (si pot ser, picat en el programa de tractament de textos Microsoft© Word per a PC).

2. El tipus de lletra ha de ser, preferiblement, Times New Roman del cos 12, i el text s’ha de compondre amb un interlineat d’un espai i mig.

3. L’extensió del treball no pot ser inferior a deu pàgines ni superior a vint (2.100 espais lletra per pàgina).
Tots els fulls han d’anar numerats correlativament.

4. La bibliografia s’ha d’incloure al final de l’article. Ha d’estar ordenada alfabèticament per autors i ha de
seguir els criteris següents (hi ha uns criteris més detallats a la disposició dels autors).

Els llibres s’han de citar: COGNOM, Nom; COGNOM, Nom. Títol de la monografia: Subtítol de la monografia. Lloc de publicació: Editorial, any. Nombre de volums. (Nom de la Col·lecció; número dins de la col·lecció) [Informació addicional]
Els articles de publicacions periòdiques s’han de citar: COGNOM, Nom; COGNOM, Nom. «Títol de la part de la publicació en sèrie». Títol de la Publicació Periòdica [Lloc d’Edició], número del volum,
número de l’exemplar (dia mes any), número de la pàgina inicial - número de la pàgina final.

5. Les notes s’han de compondre al peu de la pàgina on figura la crida, que s’ha de compondre amb xifres
aràbigues volades.

6. En el cas que hi hagi figures, gràfics o taules, s’han de presentar numerats correlativament en fulls a part i indicar dins del text el lloc en què s’han d’incloure durant el procés de maquetació.

7. Juntament amb l’article s’han de lliurar en un full a part algunes dades del currículum de cada autor (quatre línies de text com a màxim).

8. Al final de l’article cal afegir un resum d’un màxim de quinze línies (1.050 espais lletra).

9. Amb vista a la indexació en diferents bases de dades, heu de proposar cinc mots clau com a mínim, els quals s’haurien d’extreure, si és possible, de tesaurus o diccionaris d’especialitat.

10. Els treballs s’han d’adreçar a la Secretaria de redacció, que té uns Criteris de presentació dels originals detallats a la disposició dels autors perquè puguin presentar els treballs amb la màxima garantia (i també a http://www.iecat.net/institucio/presidencia/OCAL/pdf/Presentacio_originals.pdf ) .

11. Per a garantir la qualitat dels treballs que es publiquin, la Direcció de la revista i el Consell de Redacció
sotmetran els articles rebuts a l’informe d’experts en cada matèria

 

Criteris per a la preparació de trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/es han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no segueixin aquestes indicacions, les trameses es podran retornar als autors/es.

  1. La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  2. El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  3. S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  4. El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  5. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  6. Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
 

Avís de drets d’autoria

Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

Declaració de privacitat

Les adreces electròniques i els noms introduïts en aquest lloc s’utilitzaran exclusivament per als propòsits declarats per aquesta revista i no es faran servir amb cap altra finalitat ni es posaran a disposició de tercers.

 


Creative Commons License
Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN:  2013-9551 (edició electrònica); 1130-4375 (edició impresa).